Wie zijn wij?

Over de auteurs van Doedels
Heleen Bense werkte ruim twintig jaar als spelbegeleider op Kinderdagcentrum Calimero in Ede. Zij organiseerde en coördineerde spelbegeleiding en diverse groepsactiviteiten, waaronder Doedels. Ook gaf zij praktische adviezen aan ouders en groepsleiding over spel en interactie.

Marianne van Vuuren heeft tot januari 2016 gewerkt als ergotherapeute bij 's Heeren Loo Gelderland Midden. Zij is bekend met de methodiek van Vlaskamp en sensomotorische integratie.

Over de trainers
Tryfena de Greef (tevens contactpersoon) is sinds 1995 werkzaam bij 's Heeren Loo Gelderland Midden. Eerst als Z-Verpleegkundige, daarna als activiteitenbegeleidster bij de dagbesteding, vooral gericht op mensen met Ernstig Meervoudige Beperking (EMB). Tegenwoordig is zij Casemanager Advisium 's Heeren Loo Gelderland Midden. Ook heeft zij de Post-HBO opleiding gevolgd ‘Begeleiden van Mensen met Meervoudige Beperkingen'. Tryfena heeft veel ervaring opgedaan in de praktijk met de methode Timmers Huigens, SMI en Alertheid, totale communicatie, Vlaskamp en LACCS.

Hannie Hulshuizen werkt sinds 1989 bij 's Heeren Loo. Zij heeft de opleiding Z-Verpleegkundige gevolgd. Zij is werkzaam als persoonlijk begeleider binnen een EMB woongroep. Hannie maakt deel uit van het verpleegkundigteam van trainers en is nu ook werkzaam als doedelstrainer.

Anne van Rheede-de Weerd is sinds september 1989 werkzaam voor 's Heeren Loo. Na de opleiding HBO-J is zij gaan werken in een tehuis met kinderen en jongeren. Later werkte zij als persoonlijk begeleider op een woning voor jong volwassenen met moeilijk verstaanbaar gedrag, als nachtzorgmedewerker bij mensen met EMB, als pedagogisch medewerker op een VVE-groep (peuters), en op een peutergroep voor observatie en diagnostiek.  Anne is opgeleid als trainer en geeft veelvuldig training in ‘Op Eigen Benen', EMB/Vlaskamp/Ervaar het Maar, Triple- C, Coachingsvaardigheden, Competentie Gericht Rapporteren en nu ook Doedels.

Over 's Heeren Loo
De organisatie 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij is de visie dat zij zelf actief invloed moeten kunnen uitoefenen op hun leven. Eigen keuzes kunnen maken is cruciaal. De organisatie 's Heeren Loo stimuleert hen om zich te ontwikkelen. Doedels is daar een goed voorbeeld van.

Om mensen met ernstige meervoudige beperkingen goed te ondersteunen is het aangaan van een relatie een belangrijke voorwaarde. Ondersteuners staan in die relatie zo open mogelijk voor signalen. Daardoor kunnen ze de mensen die zij ondersteunen invloed op hun eigen leven geven. Contacten met anderen opdoen, afwisseling, activiteiten beoefenen. Er moet daarbij recht worden gedaan aan hun levensloop. Deze visie is een belangrijke voorwaarde voor het goed werken met Doedels.


 

Contactpersoon

Tryfena de Greef-Elings
trainer Methode Doedels
06 270 25 990 (ma, di, do)
[email protected]